Hakkımızda

Tenkil Müzesi, insanın şiddet ve insanlık dışı eylemler için sahip olduğu korkunç potansiyelin bir hatırlatıcısıdır.

Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerinin ne bugün ne de yarın yok sayılmasına müsaade etmeyerek yüzleşmeyi sağlamayı hedeflemektedir.

Adaletin sağlanması ve toplumsal uzlaşının gerçekleşmesi için, bir iyileşme sürecine ihtiyaç var. Bu ise, ancak yaşanan acıların tanınması, yok sayılmaması, farkındalık oluşturulması ve yaşananların unutturulmaması ile mümkün olacaktır. Zira böyle bir insan hakları katliamını unutmak, yok saymak, yaşanmamış gibi davranmak, katliamın kendisi kadar ağır olsa gerek. Tenkil Müzesi bu bağlamda toplumsal iyileşmeyi sağlayacak olan aktörlerden biri olmayı hedefliyor.

Bir yandan yaklaşık 7 yıl boyunca onlarca insanın özverili gayretleriyle toplanan her biri ayrı hikayeye tanıklık eden 792 emanetimizi yüzyıllar boyunca muhafaza etmek için çaba gösteriyoruz-Çünkü bu emanetler sadece geçmişten birer iz değil, aynı zamanda geleceğin aydınlatılmasının anahtarıdır.

Tenkil Müzesi, gelecek kuşakları Tenkil Felaketi gibi felaketlerden korumak için aktif bir çabadır.